Du er her:Hjem/Vores landsby/Borgerforening
Borgerforening2022-03-03T17:14:55+01:00

Borgerforening

Velfungerende borgerforening giver velfungerende lokalsamfund

I Borbjerg-Hvam har borgerforeningen valgt at bruge en del penge på markedsføring af området. Vi mener, det er vigtigt at få vist og fortalt om mulighederne og fordelene ved at flytte til Borbjerg-Hvam for at kunne tiltrække nye borgere. Dels for fortsat at have tilgang af børn til skolen men også for at være med til at opretholde en befolkning af en sådan størrelse, at det er muligt at bevare den lokale købmand. (Uden købmand og skole, er det vurderet at huspriserne generelt vil falde med 15-20%). Derfor er der brugt omkring 100.000 kr. på kampagnen ”Bo Bedre i Borbjerg-Hvam”, der har haft taletid i radio og tv samt er omtalt i landsdækkende medier. Vi har også investeret i appen ”Din Landsby” og udvikling af ny indbydende hjemmeside.

Borgerforeningens formål

– At afholde arrangementer som befolkningen kan samles om og have nytte af
– At bidrage til en hensigtsmæssig udvikling i området
– At samarbejde i rimeligt omfang med Holstebro Kommune, lokale foreninger og andre
– At repræsentere befolkningens interesser overfor Holstebro Kommune

3 årlige arrangementer

Borgerforeningens står for 3 vigtige arrangementer, som er: Fastelavnsfest for alle børnene i sognet. Flisdag, hvor der køres nyt flis på stien rund om Møllesøen, så alle har glæde af en tør og gangbar sti. Samt Sct. Hans festen der afholdes på Søbakken. Alle arrangementer med stor opbakning.

Støtte til lokale projekter

Borgerforeningen yder ligeledes økonomisk støtte til diverse projekter som eksempelsvis Festugen ”Gå Vild i Borbjerg” og Kirkebakkespillet. Og har været økonomisk fødselshjælper til ”JUL I BORBJERG-HVAM”. Et glimrende eksempel på et projekt der er startet op af lokale ildsjæle uden bagvedliggende forening eller pengekasse.

Bliv medlem for kun 55 øre om dagen

Kontingent udsendes automatisk til alle husstande ultimo december, hvor den kan tilmeldes betalingsservice. Har du ikke modtaget en opkrævning, er du velkommen til at sende en mail til kassereren. Er du ikke allerede medlem, kan du tilmelde dig via bankoverførsel eller mobilepay.

Årligt medlemskontingent:

Enkeltpersoner kr. 100,- og Husstand: kr. 200,-
Kan indbetales direkte til konto 9634 0000094145 i Borbjerg Sparekasse eller betales via MobilePay 61506.
(Skriv venligst navn og adresse)

Tak for jeres støtte, til fælles udvikling af vores dejlige område!

Go to Top