Plantegninger

Se oversigt over Kultur og Fritidscentret og hvordan lokalerne ligger placeret i forhold til hinanden, hallen og skolen. Samt de to snittegninger af centret.

Oversigtstegning

Plantegning 1

Plantegning 2