Borbjerg gymnastik og ungdomsforening

Velkommen til hovedforeningen

BGU betyder Borbjerg Gymnastik-og ungdomsforening. Foreningens formål er på en god måde at forestå folkeligt og kulturelt ungdomsarbejde, sund idrætsudøvelse samt lødig og fornøjelig underholdning.

Foreningen er en flerstrenget idrætsforening sammensat af 5 selvstændige foreninger; gymnastik, fodbold, håndbold, badminton og fitness. Disse er på hver sin måde medvirkende til at give alle mulighed for at dyrke idræt på forskellige niveauer, så der plads til både store præstationer samt sjov og hyggeligt samvær.

Foreningen er afhængig af de mange frivillige der gør et stort og engageret arbejde for og i BGU. Uden dette ville det være umuligt at drive den velfungerende idrætsforening vi har. Ledere såvel som trænere yder de en stor uegennyttig indsats, og det giver et godt fællesskab når vi sammen kan støtte op om samvær og motion.

Gå du og brænder inde med en ide, som burde tilbydes i BGU regi. Så kontakt os og lad os sammen se med hvilke muligheder vi eventuelt kan hjælpe jer.