Du er her:Hjem/Borbjerg-hvam/Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter afholder generalforsamling.
Indlæser Begivenheder

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab fremlægges af kassereren
 4. Indkomne forslag:
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Henrik Schrøder
  Torben Jokumsen
  Valg af 2 suppleanter
 6. Valg af 1 revisorer
 7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Bjørn Jacobsen, Købmandsgade 20, Borbjerg, mail: 0509216@spar.dk i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag, samt revideret regnskab vil være fremlagt til gennemsyn i Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter fra d. 22.03.19

 

Som medlem af foreningen kan optages personer, der er bosiddende i Borbjerg Sogn, eller som er medlem af en institution, forening eller selskab med hjemsted i Borbjerg Sogn. Optagelse sker ved at der tegnes et indskud på mindst 250 kr. Hvis du tidligere har betalt indskud eller givet bidrag til Centret er du medlem og har stemmeret.

 

Nye medlemmer kan optages ved at indbetale mindst 250 kr. til kasserer Bjørn Jakobsen, Spar Borbjerg eller til Borbjerg Sparekasse.

 

Centret er vært ved et lille traktement.

 

Bestyrelsen.

 

Del gerne med dine venner!

Go to Top