Du er her:Hjem/Borbjerg-hvam/Generalforsamling Låneforeningen
Indlæser Begivenheder

Generalforsamling

Foreningen til bevarelse af Borbjerg-Hvam købmand (Låneforeningen)

onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.45

i Multisalen, Kultur- og Fritidscenter
 
Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

a. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos Spar Borbjerg fra den 13. marts 2019

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

a. På valg er Martin Strømgaard (Bestyrelsen indstiller til genvalg)

5. Valg af revisor

a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt
 
Indkomne forslag skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest den 13. marts 2019. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som forslag. 
 
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme pr. andel á kr. 5.000.
   
Bestyrelsen for Foreningen til bevarelse af Borbjerg-Hvam købmand

Del gerne med dine venner!

Go to Top